Loading...

Školstvo

Život v obci

Školy v obci

Vzdelávací systém

Zriaďovateľom Základnej školy v Hubovej s účinnosťou od 1.7.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve je obec Hubová. A to na základe dodatku č. 1/2002 k  Zriaďovacej listine č. 2002/01438.

Základnú školu v školskom roku 2016/2016 navštevuje 33 žiakov v ročníkoch 1.-4., v dvoch triedach. Jedna trieda tvorí ročník 1. a 2., druhá trieda tvorí ročník 3. a 4. Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Martina Čiešková.

 

Obec Hubová je zriaďovateľom aj Materskej školy v Hubovej s účinnosťou od 1.7.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve. A to na základe dodatku č. 2/2002 k  Zriaďovacej listine č. 2002/01556.

Materskú školu v školskom roku 2016/2017 navštevuje 27 detí v dvoch triedach. Triedu „predškoláci“ navštevuje 12 detí a triedu „ mladšie deti“ navštevuje 15 detí. Riaditeľkou materskej školy je v súčasnosti Anna Piklová.

  • skola
  • skola
  • skola

Informácie

Click to listen highlighted text!