Loading...

Zmluvy

Zverejňovanie

 

Zmluvy

TypeNázovDátum

pdf
DODATOK C 2 Ku ZOD 14:14 12/22/2017

pdf
Darovacia Zmluva Tatra Banka 11:31 05/19/2017

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Zabezpečení Zberu, Prepravy a Zneškodňov 8:47 04/06/2017

pdf
Dodatok č 1 K Rámcovej Kúpnej Zmluve 14 04 2017 9:30 04/24/2017

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Nájme Zo Dňa 23 09 2002 14:20 02/07/2017

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Poskytnutí Dotácie č 6 2017 12:05 04/27/2017

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Výpožičke č SITB OO2-2015 000041-866 Zo 8:48 03/29/2017

pdf
Dodatok č 5 K Zmluve č 20070529 6573 Podpísanej 30 05 2007 9:17 04/19/2017

pdf
Dodatok č 6 K Zmluve č 20070529 6573 Podpísanej 30 5 2007 9:21 04/19/2017

pdf
Dohoda Auto 10:15 04/19/2017

pdf
Dohoda O Prevode Práv a Povinností 9:05 11/10/2017

pdf
Kúpna Zmluva Zo Dňa 22 2 2017 16:33 02/22/2017

pdf
Licenčná Zmluva TENDERnet 10:30 05/29/2017

pdf
Mandátna Zmluva O Priamom Zastupovaní V Colnom Konaní 10:48 09/08/2017

pdf
Nájomná 7 2017 10:28 09/18/2017

pdf
Nájomná Zmluva 5 2017 16:23 06/21/2017

pdf
Nájomná Zmluva č 10 17 EP RK 10:01 04/19/2017

pdf
Príloha č 1 K Nájomnej Zmluve č 10 17 EP RK 10:04 04/19/2017

pdf
Prílohy K Zmluve 979 2017 UZ 11:14 10/25/2017

pdf
Rámcová Kúpna Zmluva O Dodávkach Tovaru č RKZ 170404 P040101 8:22 04/06/2017

pdf
SLOVGRAM Zmluva 1710073 11:50 03/17/2017

pdf
Všeobecné Podmienky K Zmluve 979 2017 UZ 11:13 10/25/2017

pdf
Zmluva O Dielo Obč Z Obč Zák Marian Kyjo 10:45 12/08/2017

pdf
Zmluva O Dielo Obč Z Obč Zák Štefan Ondruš 10:45 12/08/2017

pdf
Zmluva 08 02 2017 10:09 02/14/2017

pdf
Zmluva Skolske BRKO FP 9:10 10/03/2017

pdf
Zmluva ZSV1002201505 12:26 11/07/2016

pdf
Zmluva O Dielo Bruker 14:42 05/09/2017

pdf
Zmluva O Dielo Lopeň 8:59 05/12/2017

pdf
Zmluva O Dielo MP PROFIT Zo Dňa 29 10 2012 9:45 11/23/2016

pdf
Zmluva O Dielo Olos 16:20 06/21/2017

pdf
Zmluva O Dielo Playsystem 10:02 04/18/2017

pdf
Zmluva O Dielo Kniha 11:29 08/04/2017

pdf
Zmluva O Dielo Zo Dňa 20 05 2014 13:47 11/24/2016

pdf
Zmluva O Dielo č 04 2014 Na Externý Projektová Manažment 9:28 11/23/2016

pdf
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu a Odvádzaní Odpadove 14:43 11/24/2016

pdf
Zmluva O Nájme 1 2017 13:17 01/26/2017

pdf
Zmluva O Nájme 2 2017 13:17 01/26/2017

pdf
Zmluva O Nájme 3 2017 14:17 02/07/2017

pdf
Zmluva O Nájme Bytu 11:51 11/14/2016

pdf
Zmluva O Nájme Pozemku 11:53 05/17/2017

pdf
Zmluva O Odbere Elektroodpadu EKORAY 9:52 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie 42017 14:46 01/11/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie 52017 10:49 01/10/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie 72017 10:43 01/12/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie Z Rozpočtu Ministerstva Kultúry SR č MK 7308 2012 1 1 9:49 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 1 2017 OŠaŠ L 2 10 12:08 04/27/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 2 2017 10:56 02/28/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 12017 9:30 01/16/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 62017 9:32 01/16/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Finančného Príspevku Saleziáni 11:18 08/31/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Služby Odhŕňanie Snehu V Obci Hubová V Zimnom Období December 2012 a Rok 2013 9:44 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Služby Pri Zbere Odpadov 2017 0701 4531 10:48 09/08/2017

pdf
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb Zo Dňa 18 06 2012 14:37 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve 10:33 05/29/2017

pdf
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služiebzo Dňa 15 07 2014 14:33 11/24/2016

pdf
Zmluva O Spolupráci Fresco 10:04 05/30/2017

pdf
Zmluva O Termínovanom úvere 979 2017 UZ 11:11 10/25/2017

pdf
Zmluva O Užívaní Spoločného Poľovného Revíru Bystrô 9:41 11/23/2016

pdf
Zmluva O Vzájomnej Spolupráci 14:49 11/23/2016

pdf
Zmluva O Výmene Faktúr Elektronickou Formou 8:23 04/06/2017

pdf
Zmluva O účasti Na Projekte č 23090 26120130025 9:05 11/23/2016

pdf
Zmluva č 37588 9:08 06/21/2017

pdf
ZoD 32017 16:06 07/25/2017

pdf
ZoD Polcik 19:30 08/17/2017

pdf
Kúpna Zmluva Kunka 10:47 01/10/2017

pdf
Nájomná Zmluva 6 2017 16:23 06/21/2017

pdf
Zmluva O Bezodplatnom Prevode Majetku štátu č 2101826110130083 12:01 11/24/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 32017 13:59 01/17/2017
Prečítaj nahlas !