Loading...

Zmluvy

Zverejňovanie

 

Zmluvy

TypeNázovDátum

pdf
Dodatok č 2 8:23 12/22/2016

pdf
Licenčná Zmluva 11:59 06/21/2017

pdf
Rámcová Dohoda O Spolupráci Pri čerpaní a Využívaní Prostriedkov Z Recyklačného Fondu 11:54 06/21/2017

pdf
Rámcová Kúpna Zmluva 11:54 06/21/2017

pdf
Zmluva ZSV1002201505 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva Na Poskytovanie Servisných Služieb 10:22 01/02/2017

pdf
Zmluva O Dielo Bruk 12:48 12/29/2016

pdf
Zmluva O Dielo Chovan 16:34 06/21/2017

pdf
Zmluva O Dielo MP PROFIT Zo Dňa 29 10 2012 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Dielo Olos Lukáš 12:06 12/14/2016

pdf
Zmluva O Dielo Zo Dňa 20 05 2014 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Dielo č 04 2014 Na Externý Projektová Manažment 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu a Odvádzaní Odpadove 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Nájme Bytu 11:53 06/21/2017

pdf
Zmluva O Nájme Pozemku 10:16 05/05/2017

pdf
Zmluva O Odbere Elektroodpadu EKORAY 11:54 06/21/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Dotácie Z Rozpočtu Ministerstva Kultúry SR č MK 7308 2012 1 1 11:54 06/21/2017

pdf
Zmluva O Poskytnutí Služby Odhŕňanie Snehu V Obci Hubová V Zimnom Období December 2012 a Rok 2013 11:55 06/21/2017

pdf
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb Zo Dňa 18 06 2012 11:55 06/21/2017

pdf
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služiebzo Dňa 15 07 2014 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Spolupráci 9:48 01/12/2017

pdf
Zmluva O Užívaní Spoločného Poľovného Revíru Bystrô 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O Vzájomnej Spolupráci 11:59 06/21/2017

pdf
Zmluva O účasti Na Projekte č 23090 26120130025 11:59 06/21/2017

pdf
Príkazná Zmluva 12 2016 16:33 06/21/2017

pdf
Zmluva O Bezodplatnom Prevode Majetku štátu č 2101826110130083 11:59 06/21/2017
Prečítaj nahlas !