Loading...

Zmluvy

Zverejňovanie

 

Zmluvy

TypeNázovDátum

pdf
Dodatok č 1 15:03 11/21/2016

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Dielo O Poskytovaní Servisných Služieb 11:04 11/28/2016

pdf
Dodatok č 1 K Zmluve O Poskytovaní Lekárskej Posudkovej činnosti Zo Dňa 01 04 2014 8:54 11/23/2016

pdf
Dodatok č 6 Ku Zmluve Zo Dňa 01 01 2003 15:02 11/21/2016

pdf
Dohoda O Spoluprácič Z D 20156-000998-00 15:03 11/21/2016

pdf
Dohoda O Zmene BOZP 14:59 11/21/2016

pdf
Dohoda č 7 §10 MOS 2015 Obec 8:55 11/23/2016

pdf
Rámcová Zmluva STEPA 8:58 11/23/2016

pdf
Zmluva O Bezodplatnom Prevode Majetku štátu č 10:12 11/28/2016

pdf
Zmluva O Dielo 126 2015 LM 8:42 11/23/2016

pdf
Zmluva O Dielo Pamätná Tabuľa Zosnulých 8:46 11/23/2016

pdf
Zmluva O Dodávke a Odbere Periodickej a Nepriodickej Tlače 8:59 11/23/2016

pdf
Zmluva O Nájme č LA RU 25 03 2015 Obec Hubová 8:49 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Finančnej čiastky Na činnosť 14 10 2015 8:44 11/23/2016

pdf
Zmluva O Poskytnutí Služby Odhŕňanie Snehu V Obci Hubová V Zimnom Období Za Rok 2015 9:00 11/23/2016

pdf
Zmluva O Spolupráci Zo Dňa 31 08 2015 11:49 11/28/2016

pdf
Zmluva O Výpožičke Podperných Bodov č Z D 2015-000997-00 15:02 11/21/2016

pdf
Zmluva O Výpožičke č KRHZ ZA OPT 5442015 8:43 11/23/2016

pdf
Zmluva O Výpožičke č SITB 002 2015 00041 866 8:51 11/23/2016

pdf
Zmluva O Zriadení a Poskytovaní Služby Na Sledovanie Pohybu Motorových Vozidiel Prostredníctvom Systému Monit 7 8:57 11/23/2016

pdf
Darovacia Zmluva 431 2015 8:45 11/23/2016

pdf
Licenčná Zmluva 15:04 11/21/2016

pdf
Zmluva O Dielo 15:04 11/21/2016

pdf
Zmluva O Spolupráci 301 2015 8:47 11/23/2016
Prečítaj nahlas !