Loading...

Zápisnice a uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia

TypeNázovDátum

pdf
Uznesenia OZ 15032018 9:33 03/19/2018

pdf
Zápisnica Zo Zasadnutia Obecného Zastupiteľstva Obce Hubová Konaného Dňa 15 03 2018 9:33 03/19/2018
Prečítaj nahlas !