Loading...

Zápisnice a uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia

TypeNázovDátum

pdf
Uznesenia 02 03 2017 13:48 03/16/2017

pdf
Uznesenia 14 12 2017 12:10 12/19/2017

pdf
Uznesenia 16 06 2017 10:09 07/06/2017

pdf
Uznesenia 16 10 2017 12:11 10/17/2017

pdf
Uznesenia 23 08 2017 9:56 08/28/2017

pdf
Uznesenia OZ 04 08 2017 12:46 08/10/2017

pdf
Uznesenia OZ 15052017 12:47 05/30/2017

pdf
Uznesenia OZ 22032017 10:41 04/06/2017

pdf
Zápisnica 02 03 2017 14:12 03/16/2017

pdf
Zápisnica 04 08 2017 12:46 08/10/2017

pdf
Zápisnica 14 12 2017 12:10 12/19/2017

pdf
Zápisnica 15 05 2017 12:48 05/30/2017

pdf
Zápisnica 16 06 2017 10:09 07/06/2017

pdf
Zápisnica 16 10 2017 10:29 10/17/2017

pdf
Zápisnica 23 08 2017 9:56 08/28/2017

pdf
Zápisnica Zo Zasadnutia Obecného Zastupiteľstva Obce Hubová Konaného Dňa 22 03 2017 10:40 04/06/2017
Prečítaj nahlas !