Loading...

Všeobecné záväzné nariadenia

Obecné zastupiteľstvo

Všeobecné záväzné nariadenia

TypeNázovDátum

pdf
1 2010 VZN O Miestnych Daniach a Miestom Poplatku 10:06 11/14/2016

pdf
1 2011 Vzn O Zákaze Prevádzkovania Hazardných Hier 2011 11:07 11/25/2011

pdf
1 2012 VZN O Opatrovateľskej Službe 11:46 07/30/2012

pdf
1 2014 VZN školský Obvod 10:43 11/10/2014

pdf
1 2015 VZN O Poskytnutí Dotácií 14:09 07/28/2015

pdf
1 2016 VZN O Určení Výšky Príspevku Na činnosť školy 14:10 11/21/2016

pdf
2 2010 VZN O Uršení Miesta času Zápisu Dieťaťa Na Plnenie Povinnej školskej Dochá 10:11 11/14/2016

pdf
2 2011 VZN O Miestnych Daniach a Miestnom Poplatku Za Komunálny Odpad 9:46 12/20/2011

pdf
2 2012 VZN O Určení Výšky Príspevku Na činnosť školy a školskéh 15:20 11/14/2016

pdf
2 2014 VZN O Miestnych Daniach a Poplatku 10:29 11/10/2014

pdf
2 2015 VZN O Umiestňovaní Volebných Plagátov 7:54 12/16/2015

pdf
3 2010 VZN O Určení Príspevku Na činnosť školy a školského Zariadenia 10:11 11/14/2016

pdf
3 2011 VZN Trhové Miesto 9:51 12/16/2011

pdf
3 2012 Vzn O Miestnych Daniach a Poplatku 2012 9:28 12/12/2012

pdf
3 2014 VZN Pitná Voda 9:36 11/14/2016

pdf
3 2015 VZN Zápis Dieťaťa Na Plnenie Pov šk Dochádzky 7:59 12/16/2015

pdf
4 2010 VZN O Spôsobe Vykonania Miestneho Referenda 10:13 11/14/2016

pdf
4 2011 Vzn O Určení Miesta a času Zápisu Dieťaťa 9:51 12/16/2011

pdf
4 2012 O Určení Výšky Dotácie Na Mzdy a Prevádzku Na žiaka 8:52 11/15/2016

pdf
4 2015 VZN O Nakladaní S Komunálnym Odpadom 7:19 12/16/2015

pdf
5 2011 VZN O Nakladaní S Odpadmi 11:00 05/04/2012

pdf
5 2015 VZN O Miestnych Daniach a Poplatku 7:28 12/16/2015

pdf
16 2009VZN O Označovaní Ulíc 14:18 05/19/2016

pdf
Uznesenia 08 04 2016 14:40 05/03/2016

pdf
Uznesenia 19 09 2016 12:51 09/28/2016

pdf
Uznesenia 31 05 2016 8:59 06/15/2016
Prečítaj nahlas !