Loading...

Všeobecné záväzné nariadenia

Obecné zastupiteľstvo

Všeobecné záväzné nariadenia

Vzn / 2017 /
TypeNázovDátum

pdf
Návrh VZN O Opatrovateľskej Službe 1-2017 9:22 11/20/2017

pdf
VZN O Opatrovateľskej Službe 1-2017 15:07 12/15/2017
Prečítaj nahlas !